Đăng ký

  Đăng nhập

Đăng ký

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Số CMND * (Hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu)

Hình đại diện

Giới thiệu, mô tả sơ lược về nhà đầu tư *

500 ký tự

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

(*) Trường bắt buộc nhập thông tin

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty cổ phần Weinvest

Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam.

Tổng đầu tư:

25.000 Big Share

Tổng đã đầu tư:

450 Big Share

Tổng còn lại:

24.550 Big Share

Dòng tiền
% / năm

Giá suất nhỏ
50 BigShare

Giá suất lớn
50 BigShare

Lãi vốn
Tối thiểu % 3 năm

Số nhà đầu tư
3

Số nhà đầu tư
3

 

Còn lại
97 suất

Còn lại
197 suất

Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam.

Các đối tác & khách hàng của chúng tôi