Đăng ký

  Đăng nhập

Đăng ký

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Số CMND * (Hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu)

Hình đại diện

Giới thiệu, mô tả sơ lược về nhà đầu tư *

500 ký tự

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

(*) Trường bắt buộc nhập thông tin

 • WEINVEST

  Hãy tin vào chúng tôi,
  chúng tôi sẽ giúp bạn thành công

 • WEINVEST

  Hãy tin vào chúng tôi,
  chúng tôi sẽ giúp bạn thành công

 • WEINVEST

  Hãy tin vào chúng tôi,
  chúng tôi sẽ giúp bạn thành công

 • WEINVEST

  Hãy tin vào chúng tôi,
  chúng tôi sẽ giúp bạn thành công

1 2 3 4

Công ty cổ phần Weinvest

Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam. Công ty cổ phần Weinvest là công ty chuyên về lĩnh vực kêu gọi các nhà đầu tư về các dự án nông trại, đất đai, du lịch,... trãi dài từ Bắc - Nam.

Dòng tiền
% / năm

Giá suất nhỏ
50 BigShare

Giá suất lớn
50 BigShare

Lãi vốn
Tối thiểu % 3 năm

Số nhà đầu tư
3

Số nhà đầu tư
3

 

Còn lại
97 suất

Còn lại
197 suất

Tổng đầu tư:

25.000 Big Share

Tổng đã đầu tư:

450 Big Share

Tổng còn lại:

24.550 Big Share

Dự án

Danh sách nhà đầu tư

STT Tên nhà đầu tư Địa chỉ
1 Đất Xanh Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
2 Đất Xanh Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
3 Nhựa Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
4 Bất động sản Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
5 Đất Xanh Miền Bắc Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
6 Kiến Trúc Trần Việt Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
7 Kiến Trúc Việt Nam  Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
8 Bất động sản Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Danh sách nhà đầu tư

STT Tên nhà đầu tư Địa chỉ
1 Đất Xanh Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
2 Đất Xanh Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
3 Nhựa Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
4 Bất động sản Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
5 Đất Xanh Miền Bắc Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
6 Kiến Trúc Trần Việt Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
7 Kiến Trúc Việt Nam  Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
8 Bất động sản Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Danh sách nhà đầu tư

STT Tên nhà đầu tư Địa chỉ
1 Đất Xanh Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
2 Đất Xanh Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
3 Nhựa Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
4 Bất động sản Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
5 Đất Xanh Miền Bắc Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
6 Kiến Trúc Trần Việt Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
7 Kiến Trúc Việt Nam  Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
8 Bất động sản Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Danh sách nhà đầu tư

STT Tên nhà đầu tư Địa chỉ
1 Đất Xanh Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
2 Đất Xanh Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
3 Nhựa Miền Trung Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
4 Bất động sản Đà Nẵng Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
5 Đất Xanh Miền Bắc Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
6 Kiến Trúc Trần Việt Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
7 Kiến Trúc Việt Nam  Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
8 Bất động sản Đường 2/9, Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Đầu tư ngay

Tỷ lệ big share: 1big share = 10k tiền mặt

Vui lòng để lại số điện thoại, tư vấn viên của Weinvest sẽ liên hệ trực tiếp cho quý khách

Xem tất cả

[{"others_id":"1","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam ","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam","p_from":"0","p_to":"","sort":"1","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1561427363","modified_time":"1563514698","user_id":"1","link":"","lat":"16.080753","lng":"108.2169023"},{"others_id":"2","others_menu_id":"1","name":"D\u1ef1 \u00c1n Trang Tr\u1ea1i Sinh Th\u00e1i Airfarm ","slug":"du-an-trang-trai-hoang-van-3ajx8iseea","p_from":"0","p_to":"","sort":"2","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1561427410","modified_time":"1563515194","user_id":"1","link":"","lat":"16.129532","lng":"108.068606"},{"others_id":"3","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs2","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs2","p_from":"0","p_to":"","sort":"3","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514794","modified_time":"1563514794","user_id":"1","link":"","lat":"16.0908204","lng":"108.2334875"},{"others_id":"4","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs3","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs3","p_from":"0","p_to":"","sort":"4","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514930","modified_time":"1563514930","user_id":"1","link":"","lat":"16.0262437","lng":"108.2104836"},{"others_id":"5","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs4","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs4","p_from":"0","p_to":"","sort":"5","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514985","modified_time":"1563514985","user_id":"1","link":"","lat":"16.0678156","lng":"108.1487488"},{"others_id":"6","others_menu_id":"1","name":"Hoa Ban Coffee","slug":"hoa-ban-coffee","p_from":"0","p_to":"","sort":"6","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563515310","modified_time":"1563515310","user_id":"1","link":"","lat":"16.0442101","lng":"108.2195538"},{"others_id":"7","others_menu_id":"1","name":"Cheapgo","slug":"cheapgo","p_from":"0","p_to":"","sort":"7","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563515740","modified_time":"1563515810","user_id":"1","link":"","lat":"16.0514093","lng":"108.2355349"},{"others_id":"8","others_menu_id":"1","name":"C\u00f4ng Ty Tnhh \u0110\u1ea7u T\u01b0 V\u00e0 Ph\u00e1t Tri\u1ec3n C\u00f4ng Ngh\u1ec7 Ryo","slug":"cong-ty-tnhh-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghe-ryo","p_from":"0","p_to":"","sort":"8","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563550976","modified_time":"1563551086","user_id":"1","link":"","lat":"16.081819","lng":"108.2174713"},{"others_id":"9","others_menu_id":"1","name":"Lala Box ","slug":"lala-box","p_from":"0","p_to":"","sort":"9","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563612959","modified_time":"1563612959","user_id":"1","link":"","lat":"16.0527586","lng":"108.2153994"},{"others_id":"10","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs5","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs5","p_from":"0","p_to":"","sort":"10","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1564312802","modified_time":"1564312802","user_id":"1","link":"","lat":"16.0019931","lng":"108.2107595"},{"others_id":"11","others_menu_id":"1","name":"C\u01a1m G\u00e0 \u0110\u1ea5t Qu\u1ea3ng ","slug":"com-ga-dat-quang","p_from":"0","p_to":"","sort":"11","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1566348423","modified_time":"1566348423","user_id":"1","link":"","lat":"16.0192857","lng":"108.2050908"}]
[{"others_id":"1","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam ","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam","p_from":"0","p_to":"","sort":"1","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1561427363","modified_time":"1563514698","user_id":"1","link":"","lat":"16.080753","lng":"108.2169023"},{"others_id":"2","others_menu_id":"1","name":"D\u1ef1 \u00c1n Trang Tr\u1ea1i Sinh Th\u00e1i Airfarm ","slug":"du-an-trang-trai-hoang-van-3ajx8iseea","p_from":"0","p_to":"","sort":"2","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1561427410","modified_time":"1563515194","user_id":"1","link":"","lat":"16.129532","lng":"108.068606"},{"others_id":"3","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs2","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs2","p_from":"0","p_to":"","sort":"3","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514794","modified_time":"1563514794","user_id":"1","link":"","lat":"16.0908204","lng":"108.2334875"},{"others_id":"4","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs3","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs3","p_from":"0","p_to":"","sort":"4","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514930","modified_time":"1563514930","user_id":"1","link":"","lat":"16.0262437","lng":"108.2104836"},{"others_id":"5","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs4","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs4","p_from":"0","p_to":"","sort":"5","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563514985","modified_time":"1563514985","user_id":"1","link":"","lat":"16.0678156","lng":"108.1487488"},{"others_id":"6","others_menu_id":"1","name":"Hoa Ban Coffee","slug":"hoa-ban-coffee","p_from":"0","p_to":"","sort":"6","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563515310","modified_time":"1563515310","user_id":"1","link":"","lat":"16.0442101","lng":"108.2195538"},{"others_id":"7","others_menu_id":"1","name":"Cheapgo","slug":"cheapgo","p_from":"0","p_to":"","sort":"7","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563515740","modified_time":"1563515810","user_id":"1","link":"","lat":"16.0514093","lng":"108.2355349"},{"others_id":"8","others_menu_id":"1","name":"C\u00f4ng Ty Tnhh \u0110\u1ea7u T\u01b0 V\u00e0 Ph\u00e1t Tri\u1ec3n C\u00f4ng Ngh\u1ec7 Ryo","slug":"cong-ty-tnhh-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghe-ryo","p_from":"0","p_to":"","sort":"8","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563550976","modified_time":"1563551086","user_id":"1","link":"","lat":"16.081819","lng":"108.2174713"},{"others_id":"9","others_menu_id":"1","name":"Lala Box ","slug":"lala-box","p_from":"0","p_to":"","sort":"9","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1563612959","modified_time":"1563612959","user_id":"1","link":"","lat":"16.0527586","lng":"108.2153994"},{"others_id":"10","others_menu_id":"1","name":"Trung T\u00e2m Gi\u00e1o D\u1ee5c Sparta Vi\u1ec7t Nam Cs5","slug":"trung-tam-giao-duc-sparta-viet-nam-cs5","p_from":"0","p_to":"","sort":"10","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1564312802","modified_time":"1564312802","user_id":"1","link":"","lat":"16.0019931","lng":"108.2107595"},{"others_id":"11","others_menu_id":"1","name":"C\u01a1m G\u00e0 \u0110\u1ea5t Qu\u1ea3ng ","slug":"com-ga-dat-quang","p_from":"0","p_to":"","sort":"11","is_active":"1","hot":"0","created_time":"1566348423","modified_time":"1566348423","user_id":"1","link":"","lat":"16.0192857","lng":"108.2050908"}]

Bản đồ dự án

Tin tức

Dự án New City Thủ Thiêm chuyển nhượng 1.122 căn hộ sai luật

  11/07/2019

TTCP chỉ ra sai phạm của TP.HCM trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với Khu tái định cư 38.4ha thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven đô Hà Nội phát triển

  25/06/2019

Quỹ đất rộng, di chuyển nhanh, mức đầu tư phù hợp đang là những yếu tố khiến nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven đô Hà Nội phát triển.

Xem tất cả